Byggd år 1982 i Kalmar, Sverige.

Längd: 32 meter
Bredd: 8,5 meter
Djup: 5 meter
Maskin: Deutz Sbv 628
Effekt: 745 kW
Byggår: 1982
Fart:

Sorteringsmaskin och nedläggningssystem ombord.

 

Strategi att fiska strömming till människoföda.

Sorteringsanläggningen ombord på trålaren gör att fisken sorteras direkt i 5 olika storleksklasser. En del av fångsten levereras till Kuivaniemen kala som sedan filéar den större strömmingen för den finska och svenska marknaden. De allra största strömmingarna förädlas till ”Sundom böckling”. Mellanstorlekarna och de mindre fiskarna blockfryses för export.
Ab Sonnfish Oy satsar mera på kvalité än på mängd = medelpriset på fisken blir högre.

Trålarens sociala utrymmen är moderna med 5st hytter, så alla i besättningen har egna hytter.

Lastkapaciteten är 95st isolerade fiskbyttor i storleken 400kg, i tankar som är 3 x 20 kubik.

Totala lastkapaciteten är ungefär 140 ton strömming.