Ab Sonnfish Oy

Ett familjeföretag inom fiskeri branchen från Kaskö, Finland. Företaget grundades 1999 och ägs idag av Carl Gustav Granfors och sonen Anders Granfors.

Vid starten 1999 hyrde man trålaren Sonne av bolaget Dan Granfors & Söner. 2001 köptes högsjötrålaren Sonnskär (FIN-13-V) och fisket bedrevs med båda trålarna fram till 2010

Idag drivs verksamheten med högsjötrålaren Sonnskär (FIN-13-V) med vilken man bedriver konsumtionsfiske efter strömming i Bottenhavet. Ab Sonnfish Oy har idag 10 fastanställda. Företaget hyr ett fryseri av Kaskö Stad med en lagerkapacitet på ca 5 miljoner kg.

”nedisad” SONNE

SONNSKÄR