Sonnfish Ab / FIN-13-V Sonnskär

Sonnfish Ab fiskar strömming med högsjötrålaren Sonnskär (FIN-13-V) i Bottenhavet. Sonnskär har fyra mans besättning och lossar strömming tre gånger i veckan i hemmahamnen Kaskö till Kuivaniemen Kala som file’ar strömmingen.

“Ett familjeföretag inom fiskeri branchen från Kaskö, Finland. Företaget grundades 1999 och ägs idag av Carl Gustav Granfors och sonen Anders Granfors. Vid starten 1999 hyrde man trålaren Sonne av bolaget Dan Granfors & Söner. 2001 köptes högsjötrålaren Sonnskär (FIN-13-V) och fisket bedrevs med båda trålarna fram till 2010
.”

OM SONNFISH

Fångsterna består av

Strömming & Skarpsill

Fish Logistic Center

Sonnfish hyr ett fryseri av Kaskö Stad med en lagerkapacitet på ca 5 miljoner kg.

Ab Sonnfish Oy

Ett familjeföretag inom fiskeri branchen från Kaskö, Finland.

Kontakta oss

Ab Sonnfish Oy
Eskilsö östra 22 , 64260 KASKÖ

Allt fiske inom den pelagiska sektorn sker med trål eller not, ett skonsamt fiske som håller havsmiljön i gott skick!